Оформлення вашого резюме та супровідного листа

CV and cover letter preparation (all coaches)

 

(Scroll to bottom to read English language translation)

 

Давайте створимо ваше англомовне резюме та супровідний лист.

Навіть якщо ви вже маєте роботу за місцем проживання, ви повинні скористатися можливістю оформлення англомовного резюме та супровідного листа. Вони вам знадобляться, якщо ви вирішите шукати іншу роботу в майбутньому. Крім того, ваші поточні роботодавці можуть захотіти мати копію вашого резюме серед своїх файлів компанії.

 

Процес простий: 

  1. Вирішіть, з ким зі спеціалістів-носіїв української мови ви би хотіли співпрацювати зі списку нижче
  2. Оберіть час зум зустрічі, який підходить вам
  3. Якщо у вас є резюме та/або супровідний лист (англійською мовою, українською чи російською), надішліть нам його на імейл перед зустріччю
 

Потім ви отримаєте:

  1. Електронний лист з підтвердженням часу вашої зум зустрічі
  2. Опитувальник, який ви можете заповнити перед зустріччю і надіслати вашому спеціалісту – це не обов’язково, але дуже допоможе в роботі, якщо ви його заповните

Резюме та супровідний лист буде надіслано вам протягом тижня після зум зустрічі.

Тепер оберіть вашого спеціаліста-носія української мови та час зустрічі:

 

Анастасія Коломійчук   –  ЗАБРОНЮВАТИ

“Я маю бакалаврську ступінь з журналістики, зв’язків з громадськістю та реклами, і також я маю досвід роботи перекладачем. Проживання у іноземному середовищі протягом 4-х років підкріплює моє знання іноземних мов (англійської та польської), а також допомагає мені адаптуватися до вирішення будь-яких мовних питань без зусиль і проблем. Ви можете бути певні, що я підхожу до будь-якого мовного завдання з належною відповідальністю та точністю, адже у мене за плечима досвід живого спілкування та співробітництва з носіями мови. Дякую заздалегідь, що довіряєте своє резюме у мої руки. До зустрічі!”.

 Олександра Сікач  –  ЗАБРОНЮВАТИ

“Мій досвід  роботи з англійською мовою базувався на різних типах її викладання. Я почала викладати англійську для дітей початкової школи (граматику мови), а потім приватно викладала бізнес англійську для дорослих. Ви можете бути впевнені – я вмію адаптуватися до будь-якого стилю та рівня академічного письма, а також усного спілкування. Дякую заздалегідь за те, що ви обрали мене і до зустрічі!

 Якщо у вас залишились запитання, будь ласка напишіть нам на електронну пошту admin@slinuacareers.com або зв’яжіться з агенцією, яка вам допомагає за місцем проживання 

 

Let’s get you an English language CV and cover letter. 

Even if you have already secured work locally, you should avail of this CV/cover letter opportunity. You will need it if you decide to seek a different job in the future. Additionally, your current employers may wish to retain a copy of your CV on their files.   

 

 The process is simple:

  1. Decide which of the native Ukrainian speaking Writers that you would like to work with from the list below
  2. Select one of the available times for a Zoom meeting
  3. If you have an existing CV and/or cover letter (in either English, Ukrainian or Russian), email it to us   
 

You will then receive:

  1. An email confirming the time of your Zoom appointment
  2. A questionnaire that you can complete in advance of the appointment and return to your Writer. It is not essential that you complete this questionnaire, but, it can help the process if you do.

Your CV and cover letter will be prepared for you within one week of the Zoom appointment.

Now choose your Writer and time of the appointment:

 

Anastasiia Kolomiichuk  –  BOOK HERE

“I hold a bachelor’s degree in journalism, public relations, and advertising, and I also have some experience as a translator. Living in a foreign environment for 4 years has only been strengthening my knowledge of foreign languages (English and Polish), and also helped me to adapt to any language issues effortlessly and without any problems. You can be sure that I approach any language task with due responsibility and accuracy, as I have experience of live communication and cooperation with native speakers. Thank you in advance for entrusting your resume to me. I hope to see you soon!”

Oleksandra Sikach – BOOK HERE

“My experience within the English speaking community based on different types of teaching English. I’ve started from basic grammar classes for primary school children and proceeded to tutoring business English to adults. You can be sure – I will adapt to any style and level of academic writing, as well as oral communication. Thank you for choosing me and see you soon.”

If you have any further queries, please email admin@slinuacareers.com or contact the support agency that has been supporting you locally.