Оформлення вашого резюме та супровідного листа

CV and cover letter preparation (Oleksandra)

  

(Scroll to bottom to read English language translation)

 

Давайте створимо ваше англомовне резюме та супровідний лист.

Навіть якщо ви вже маєте роботу за місцем проживання, ви повинні скористатися можливістю оформлення англомовного резюме та супровідного листа. Вони вам знадобляться, якщо ви вирішите шукати іншу роботу в майбутньому. Крім того, ваші поточні роботодавці можуть захотіти мати копію вашого резюме серед своїх файлів компанії.

 

Процес простий: 

  1. Оберіть час зум зустрічі, який підходить вам
  2. Якщо у вас є резюме та/або супровідний лист (англійською мовою, українською чи російською), надішліть нам його на імейл перед зустріччю
 

Потім ви отримаєте:

  1. Електронний лист з підтвердженням часу вашої зум зустрічі
  2. Анкету, яку ви можете заповнити до зустрічі та надіслати своєму спеціалісту – не обов’язково заповнювати цю анкету, але це може допомогти процесу, якщо ви це зробите

Резюме та супровідний лист буде надіслано вам протягом тижня після зум зустрічі.

Тепер оберіть час зустрічі:

 Олександра Сікач  –  ЗАБРОНЮВАТИ

“Мій досвід роботи в англомовній спільноті базується на різних видах викладання англійської мови. Я почала з викладання уроків базових граматики для дітей молодшого шкільного віку і перейшла до навчання діловій англійській мові дорослих. Ви можете бути впевнені – я адаптуюся до будь-якого стилю та рівня академічного письма, а також усного спілкування. Дякую, що обрали мене і до зустрічі.”

 Якщо у вас залишились запитання, будь ласка напишіть нам на електронну пошту admin@slinuacareers.com або зв’яжіться з агенцією, яка вам допомагає за місцем проживання 

 

Let’s get you an English language CV and cover letter. 

Even if you have already secured work locally, you should avail of this CV/cover letter opportunity. You will need it if you decide to seek a different job in the future. Additionally, your current employers may wish to retain a copy of your CV on their files.   

 

 The process is simple:

  1. Select one of the available times for a Zoom meeting
  2. If you have an existing CV and/or cover letter (in either English, Ukrainian or Russian), email it to us   
 

You will then receive:

  1. An email confirming the time of your Zoom appointment
  2. A questionnaire that you can complete in advance of the appointment and return to your Writer. It is not essential that you complete this questionnaire, but, it can help the process if you do.

Your CV and cover letter will be prepared for you within one week of the Zoom appointment.

Now choose time of the appointment:

Oleksandra Sikach – BOOK HERE

“My experience within the English speaking community based on different types of teaching English. I’ve started from basic grammar classes for primary school children and proceeded to tutoring business English to adults. You can be sure – I will adapt to any style and level of academic writing, as well as oral communication. Thank you for choosing me and see you soon.”

If you have any further queries, please email admin@slinuacareers.com or contact the support agency that has been supporting you locally.