Допомога з пошуком роботи

Job-searching Guidance (all coaches)

(Scroll to bottom to read English language translation)

До омріяної роботи залишилося кілька кроків, які ми пройдемо разом з вами. 
Де пропонують вакансії? Як подати заявку? Які документи потрібно подати? Хоча зараз ці питання можуть здаватися дуже заплутаними, ми з радістю допоможемо вам. 
 

Ми допоможемо вам з:

1. Отриманням чіткого розуміння того, куди і як влаштуватися на роботу за місцем вашого проживання 
2. Створенням плану, який гарантуватиме, що ви залишаєтеся на правильному шляху під час працевлаштування 
3. Продуманням курсів,  які можуть допомогти вашій кар’єрі

При бронюванні ви отримаєте:

1. Електронний лист із підтвердженням часу вашої зустрічі в Zoom
2. Анкету, яку ви можете заповнити до зустрічі та надіслати своєму спеціалісту – не обов’язково заповнювати цю анкету, але це може допомогти процесу, якщо ви це зробите

Ваше резюме та супровідний лист будуть створені протягом тижня після Zoom зустрічі. 

Тeпер оберіть вашого спеціаліста-носія української мови та час зустрічі:

 

Анастасія Коломійчук   –  ЗАБРОНЮВАТИ

“Я маю ступінь бакалавра в галузі журналістики, зв’язків з громадськістю та реклами. Крім того, маю досвід роботи перекладачем. Проживання в іноземному середовищі протягом 4 років зміцнило мої знання іноземних мов (англійської та польської) також допомогло мені легко і без проблем адаптуватися до будь-яких мовних питань. Ви можете бути впевнені, що до будь-якого мовного завдання я підходжу з належною відповідальністю та точністю, оскільки маю досвід живого спілкування та співпраці з носіями мови. Наперед дякую, що довірили мені своє резюме. Сподіваюся незабаром зустрітися!”.

Олександра Сікач  –  ЗАБРОНЮВАТИ

“Мій досвід роботи в англомовній спільноті базується на різних видах викладання англійської мови. Я почала з викладання уроків базових граматики для дітей молодшого шкільного віку і перейшла до навчання діловій англійській мові дорослих. Ви можете бути впевнені – я адаптуюся до будь-якого стилю та рівня академічного письма, а також усного спілкування. Дякую, що обрали мене і до зустрічі.”

 Якщо у вас залишились запитання, будь ласка напишіть нам на електронну пошту admin@slinuacareers.com або зв’яжіться з агенцією, яка вам допомагає за місцем проживання 

 

Let’s set you on the road to getting that job.

Where are the jobs advertised? How do I apply? What do I need to apply? It can all appear very confusing right now, but we’re here to help.

 

We help you with:

  1. Gaining a clear understanding of where and how to apply for a job locally
  2. Creating a plan that will make sure you stay on track as you apply
  3. Consider study or training courses that may help your career   
 

When you book, you will then receive:

  1. An email confirming the time of your Zoom appointment
  2. A questionnaire that you can complete in advance of the appointment and return to your Writer. It is not essential that you complete this questionnaire, but, it can help the process if you do

Your CV and cover letter will be prepared for you within one week of the Zoom appointment.

Now choose your Coach and time of the appointment:

 

Anastasiia Kolomiichuk  –  BOOK HERE

“I hold a bachelor’s degree in journalism, public relations, and advertising. In addition I have experience as a translator. Living in a foreign environment for 4 years has strengthened my knowledge of foreign languages, (English and Polish), and also helped me to adapt to any language issues effortlessly and without any problems. You can be sure that I approach any language task with due responsibility and accuracy, as I have experience of live communication and cooperation with native speakers. Thank you in advance for entrusting your CV to me. I hope to see you soon!”

Oleksandra Sikach – BOOK HERE

“My experience within the English speaking community based on different types of teaching English. I’ve started from basic grammar classes for primary school children and proceeded to tutoring business English to adults. You can be sure – I will adapt to any style and level of academic writing, as well as oral communication. Thank you for choosing me and see you soon.”

If you have any further queries, please email admin@slinuacareers.com or contact the support agency that has been supporting you locally