Slí Nua Careers, Ireland’s leading career training agency, offers a range of career development services for Ukrainians in Ireland.

Our Ukrainian programme is headed by our Ukrainian nationals, Anastasiia Kolomiichuk and Oleksandra Sikach. Anastasiia has worked with Slí Nua Careers since October 2021. She holds a Bachelor of Journalism degree in Journalism, Public Relations and Advertising, and has also worked as an interpreter. Oleksandra is a more recent addition to our team – she has extensive teaching and private tuition experience in Ukraine. 

Services include:

 • Translation of existing Ukrainian or Russian language CVs into English
 • Creation of new English language CVs
 • Job-searching guidance, including introduction to Irish business environment, best places to source work, the hidden jobs market and opportunities for training and
   upskilling
 • Interview Training
 • Mock Interviews
 • We work with various Government and semi-state agencies, and local partnerships, to roll out these services.

To enquire today, and to obtain a quote, call our office on +353 94 95 42965 / admin@slinuacareers.com.

Our programmes are available for individuals or in group settings.

Previous clients for our specialist services include: Sligo LEADER Company, Gaelic Players Association, South West Mayo Development Company, Mayo County Council, Claremorris Family Resource Centre, Mayo Sports Partnership, Uniphar Group, Sligo County Council, Goodman Medical Ireland Limited. 

Slí Nua Careers – провідне в Ірландії агентство з професійного навчання, – пропонує широкий спектр послуг з розвитку кар’єри для українців в Ірландії.

Нашу українську програму очолюють наш менеджер Нів МакГ’ю та українські представники, Анастасія Коломійчук та Олександра Сікач. Анастасія працює з Slí Nua Careers з жовтня 2021 року. Анастасія має ступінь бакалавра журналістики в галузі журналістики, зв’язків з громадськістю та реклами, а також мала досвід роботи перекладачем. Олександра нещодавно приєдналась до команди – вона має великий досвід викладання в класі та приватного навчання англійській мові в Україні. 

Послуги включають:

 • Переклад наявних українською або російською мовами CV (резюме) на англійську мову
 • Створення нових англомовних резюме 
 • Рекомендації щодо пошуку роботи, включаючи знайомство з ірландським бізнес-середовищем; консультації з приводу найкращих місць для пошуку роботи, прихованого ринку праці та можливостей для навчання та підвищення кваліфікації
 • Тренувальні інтерв’ю та формальна підготовка до інтерв’ю. 

Для запровадження даних послуг ми співпрацюємо з різними урядовими та напівдержавними установами, а також місцевими партнерами. 

Щоб зробити заявку сьогодні та дізнатися ціну, – зателефонуйте Нів МакГ’ю за номером +353 94 95 42965, або надішліть електронного листа за адресою niamh@slinuacareers.com.

Наші програми є доступними як індивідуально для кожного, так і для групи осіб. 

Попередні клієнти наших спеціалізованих послуг включають: Sligo LEADER Company, Gaelic Players Association, South West Mayo Development Company, Mayo County Council, Claremorris Family Resource Centre, Mayo Sports Partnership, Uniphar Group, Sligo County Council, Goodman Medical Ireland Limited.

?