Over 500 students and families benefit from Mayo CAO webinar Baineann breis is 500 mac léinn agus teaghlach leas as seimineár eolais CAO i Maigh Eo

Mayo CAO webinar

 

Over 500 people viewed a special free CAO webinar for Leaving Cert students broadcast from Mayo last week, and the archive is now available for others to watch.

D’fhéach breis is 500 duine ar sheimineár speisialta CAO saor in aisce do mhic léinn na hArdteiste a craoladh ó Mhaigh Eo an tseachtain seo caite, agus tá an chartlann ar fáil anois do dhaoine eile le féachaint air.

‘What students need to know / Eolas rí-thábhachtach do mhic léinn’ was the title of the event on Wednesday, 12 January, and the archive can now be viewed at https://bit.ly/mayo-webinar

‘What students need to know / Eolas rí-thábhachtach do mhic léinn’ teideal na hócáide a bhí ar siúl ar an gCéadaoin 12 Eanáir 2022, agus is féidir teacht ar an gcartlann ag https://bit.ly/mayo-webinar

Renowned careers expert Brian Mooney was the special guest at the webinar, hosted by Barbara Ronayne, Mayo, Sligo and Leitrim Education & Training Board (MSLETB).

Ba é an saineolaí gairmeacha clúiteach Brian Mooney an t-aoi speisialta ag an seimineár eolais/gréasáin, arna óstáil ag Barbara Ronayne, Bord Oideachais & Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma (MSLETB).

“The feedback from the webinar was excellent from students, parents and guardians who found it an invaluable resource as they make their CAO choices,” said Pat Howley, Chairperson, Mayo Local Community Development Committee (LCDC) Education & Training Working Group, the event organisers.

“Brian was very generous with his time and expertise, as always, and he fielded a wide range of questions from viewers.”

“Ba iontach an t-aiseolas ón seimineár gréasáin ó dhaltaí, ó thuismitheoirí agus ó chaomhnóirí a d’airigh gur acmhainn an-luachmhar é agus iad ag déanamh a gcuid roghanna CAO,” a dúirt Pat Howley, Cathaoirleach, Grúpa Oibre Oideachais & Oiliúna Choiste Forbartha Pobail Áitiúil Mhaigh Eo (LCDC), eagraithe na himeachta.

“Bhí Brian an-fhlaithiúil lena chuid ama agus a shaineolais, mar a bhí i gcónaí, agus d’fhreagair sé raon leathan ceisteanna ón lucht féachana.”

The webinar replaced the annual Mayo C areers Fair which was postponed in 2021 and 2022 due to the COVID-19 pandemic. De bharr an paindéim COVID 19 b’éigin an ghnáth Aonach bliantúil Ghairme Mhaigh Eo a chur ar athló i 2021 agus 2022, agus an webinar seo a chur ar fáil ina háit.

The event was supported by – fuair an ócáid seo tacaíocht ó; Mayo County Council/Mayo.ie; MSLETB; the HSE; Mayo Local Employment Services; GMIT; Údarás na Gaeltachta; South West Mayo Development Company; Mayo North East LEADER Partnership; Mayo Sports Partnership; and Mayo Public Participation Network.

The organising committee comprised / tá an coiste eagraithe comhdhéanta de: Anne Ronayne, Charlie Lambert, Donal Hoban, Justin Sammon, Mary Costello, Michael Galvin, Michael Gill, Orlagh Denneny, Pamela Ní Thaidhg, Pat Howley, Tim Rogers and Tracie O’Leary.

Mayo CAO webinar